Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaande uit onze voorzitter, secretaris en penningmeester komen regelmatig bij elkaar om de belangrijkste zaken rondom T.O.V. te bespreken. De andere bestuursleden van T.O.V. komen zo’n 4 keer per jaar samen voor een vergadering.

Jaarlijks vindt een Algemene Ledenvergadering plaats bij aanvang van het jaar.  

 

Samenstelling dagelijks bestuur:

Voorzitter – Jan Welles

Secretaris – Wout Janssen

Penningmeester – Henk Vullings

Contact: [email protected] 

 

Samenstelling bestuur:

Technische Commissie – Eefke Lamers-van den Heuij

Jeugdcommissie - Eefke Lamers-van den Heuij

Kantinecommissie – Vacant

Pr-commissie – Judith Artz

Contact: [email protected] 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 485 514 868

Adres

Goorseweg 51
6595 AM Ottersum

KVK-nummer

40165394